IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Decembernota 2005: de beleidsbrief
(2005). Decembernota 2005: de beleidsbrief. Versie 8.0. [S.n.]: Den Haag. 33 pp.

Available in

Keywords
    Policies; Water management; Water quality; Marine; Brackish water; Fresh water

Abstract
    In de Decembernota 2005 geeft staatssecretaris Schultz een tussenstand van de maatregelen die tot 2015 moeten worden genomen om een goede kwaliteit van het oppervakte- en grondwater te garanderen. Ook zijn ingrepen nodig om Nederland te beschermen tegen wateroverlast en watertekort. Het Rijk en de regionale overheden gebruiken de Decembernota 2005 om te komen tot stroomgebiedsbeheersplannen in de internationale stroomgebieden van de Rijn, Eems, Maas en Schelde. Zo moeten met de stroomopwaarts gelegen landen Duitsland, Frankrijk en België, afspraken worden gemaakt over een eerlijke verdeling van maatregelen te verbetering van de waterkwaliteit in het hele stroomgebied. De stroomgebiedsbeheersplannen, die in 2009 gereed moeten zijn, bevatten concrete doelen en maatregelen voor het waterbeheer.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top