IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

In-situ vriesspanningen van kunstmatig bevroren grond bij de aanleg van dwarsverbindingen
Rijkers, R.; Hemmen, B.; Naaktgeboren, M. (2003). In-situ vriesspanningen van kunstmatig bevroren grond bij de aanleg van dwarsverbindingen. Geotechniek 7(2): 54-65
In: Geotechniek: onafhankelijk vaktijdschrift voor het geotechnische werkveld. Educom: Rotterdam. ISSN 1386-2758, more

Available in  Authors 

Keywords
    Geotechnology; Tunnels; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Rijkers, R.
  • Hemmen, B.
  • Naaktgeboren, M.

Abstract
    De Westerscheldetunnel bestaat uit twee parallel geboorde tunnelbuizen en telt 26 dwarsverbindingen. De dwarsverbindingen dienen als vluchtroute en zijn aangelegd met behulp van kunstmatige grondbevriezing. Gedurende de bouwfase van de eerste twee dwarsverbindingen is een uitgebreid monitoringsprogramma uitgevoerd, waarbij zijn gemeten: (1) grondspanningen en -deformaties rond de vrieslichamen en (2) deformaties van de hoofdtunnelbuizen als gevolg van de grondbevriezing. Grondspanningen en deformaties zijn gemeten in drie verschillende richtingen: loodrecht, parallel op de dwarsverbindingen en verticaal met behulp van spanningssensoren, hellingbuizen en extensometers.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors