IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Natuurvriendelijke oeverbescherming : Zeekanaal Brussel - Schelde
(1995). Natuurvriendelijke oeverbescherming : Zeekanaal Brussel - Schelde. Asfalt 21(2): 26-28
In: Asfalt. Vereniging voor Bitumineuze Werken: Breukelen. ISSN 0376-6977, more

Available in

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    Bespreekt de ervaringen met de aanleg van een natuurvriendelijke oeverbeschermingsconstructie langs het Zeekanaal Brussel - Schelde. T.h.v. de zeesluis bij Wintam is een oeverbekleding aangebracht die de oever moet beschermen tegen de hydraulische belasting ter plaatse en tevens een milieuvriendelijke overgang moet vormen naar het achterliggende gebied. De beschermingsconstructie wordt beschreven, waarbij aan de orde komen: de vooroeverconstructie bestaande uit een stenen dam waarin breuksteen is verwerkt; geprefabriceerde gevezelde open steenasfaltmatten ter versteviging van de teen van de dam; openingen in de dam om een goede wateruitwisseling tussen het kanaal en de natte strook te garanderen en dienende als fauna-uitstapplaats; afdekking van het talud met een laag gevezelde open steenasfalt op geotextiel, met daarop een laag grond.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top