IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Geotextielen bij het Oosterschelde-project
Mouw, K. (1986). Geotextielen bij het Oosterschelde-project. Civ. Tech. 41(1): 5-12
In: Civiele Techniek: Vakblad voor Grond, Weg-, en Waterbouwkunde en Verkeerstechniek. SJP: s-Gravenhage; Gorinchem; Rijswijk. ISSN 0925-7128, more

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Mouw, K.

Abstract
    Voor de ontwikkeling van bodembeschermingsconstructies, waarbij geotextielen (kunststofweefsels) werden toegepast, zijn de Oostersscheldewerken van cruciale betekenis geweest. Door de grootschaligheid van dit werk, zo'n 5 miljoen m2 bodembeschermingsconstructie, moest naar nieuwe materialen worden gezocht die technisch en economisch verantwoord waren. Beschrijft de ontwikkeling en toepassing van de conventionele bodembeschermingsmatten, de semi-conventionele matten en de matten met vaste ballast: steenasfaltmatten, blokkenmatten en grind- worstenmatten. Schetst de specifieke eigenschappen van elk der matten met vaste ballast, waarbij tevens de fabricage- en afzinkmethoden bij worden vermeld. Geeft vervolgens een uiteenzetting over het kostenaspect, de filtermatten en de grindzakken. Door de ontwikkeling van een waarborgsysteem, gebaseerd op een intern kwaliteitscontrolesysteem van de vervaardiger, zal het gebruik van relatief goedkopere geotextielen tot effectieve bodemconstructies leiden die overal in de wer

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author