IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Dijken Westerschelde te licht
Keijts, B. (1998). Dijken Westerschelde te licht. Land + Water 38(9): 18-19
In: Land + Water: Magazine voor Civiele- en Milieutechniek. VNU Business Publications: Amsterdam; Oisterwijk. ISSN 0926-8456, more

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Keijts, B.

Abstract
    Prins Willem-Alexander heeft gesteld, dat Nederland niet optimaal omgaat met zijn watervoorraden. In dit interview deelt professor Kop deze mening en in dit kader bepleit hij het gebruik van grondwater als grondstof voor drinkwater. Hij gaat in op het gebruik van oppervlaktewater voor drinkwater, op de verlaging van de grondwaterstand en op de waterrecycling voor huishoudelijke klussen. Hij constateert, dat er eerder sprake is van vernatting dan verdroging en in relatie daarmee worden de verhoogde afvoeren van Maas, Rijn en Waal en het afgraven van uiterwaarden besproken met de gevolgen op het terrein van sedimentatie en erosie. Tenslotte schetst hij gevolgen van de zeespiegelrijzing voor de kustverdediging en pleit hij voor de constructie van een waterkering in de Westerschelde.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author