IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Derde Nota Waterhuishouding : integraal rivierbeheer
Wessel, J. (1989). Derde Nota Waterhuishouding : integraal rivierbeheer. Ingenieur ('s-Gravenhage) 101(10): 27-29
In: De Ingenieur. Veen Magazines: Utrecht; Amstelveen; Amsterdam; 's-Gravenhage. ISSN 0020-1146, more

Available in Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Wessel, J.

Abstract
    In de derde Nota Waterhuishouding (NW3) wordt o.a. aandacht geschonken aan de noodzaak van een integraal beheer van onze nationale en grensoverschrijdende rivieren. Gaat in op bestuurlijk-juridische aspecten van het beheer van de relevante watersystemen: de Noordzee, de grote rivieren (Rijn, Maas, Schelde). Bespreekt de rol van de Europese Gemeenschappen hierin, die via het lidmaatschap van de Internationale Rijncommissie (IRC) rechtstreeks betrokken is bij de Rijn. Merkt op dat in het belang van de milieuhygiëne het natuurbehoud en de ecologie een goede samenwerking met buitenlandse overheden en bedrijven een vereiste is, gezien de afhankelijkheid van ons land. Gestreefd zal moeten worden naar een integraal stroomgebiedbeheer, d.w.z. een preventieve aanpak van de watervervuiling niet alleen in de rivieren, maar ook in hun totale stroomgebied.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author