IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

De Derde Nota Waterhuishouding vanuit werkgeversoptiek
de Graeff, J.J.; Gunster, J.W. (1990). De Derde Nota Waterhuishouding vanuit werkgeversoptiek. Waterschapsbelangen ('s-Gravenhage) 75(4): 88-91
In: Waterschapsbelangen ('s-Gravenhage). Unie van Waterschapsbonden: s-Gravenhage. ISSN 0043-1486, more

Available in  Authors 

Keywords
    Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • de Graeff, J.J.
  • Gunster, J.W.

Abstract
    Commentaar van de centrale werkgeversorganisaties VNO en NCW op de Derde Nota Waterhuishouding (NW3). Deze richt zich op de niet-ecologische functies van het (oppervlakte) water, waaronder benutting als proceswater en grondstof voor voedsel- en agrarische industrie. Signaleert onduidelijkheid in de normstelling op watergebied en de inpassing in de systematiek ten aanzien van het milieugebied, de concrete invulling van de basiskwaliteitsnormen en de sanering van de waterbodem. De kritiek richt zich ook op de kosten van het beleid volgens NW3 en de wijze van financiering. Acht een nadere analyse nodig voor de financiering van de beheerskosten van het rijk op rijks- en regionaal niveau vanuit de WVO-heffing. Hieruit zou moeten blijken in hoeverre het redelijk is directe beheerskosten via een heffing aan bepaalde categoriën lozers toe te rekenen. Dringt voorts aan op paralelle uitvoering van de internationaal gemaakte afspraken tot terugdringing van de milieuverontreiniging in Rijn, Maas, Schelde en Noordzee.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors