IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Een deltaplan voor de Schelde
Engel, H. (1991). Een deltaplan voor de Schelde. Otar 76(3): 73-80
In: Otar: tijdschrift voor wegen- en waterbouw. Leidsche drukkerij ;Alphen aan den Rijn: Leiden. ISSN 0376-6799, more

Available in Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Engel, H.

Abstract
    Centraal staat de vraag hoe we onze techniek en ons bestuurlijk- organisatorisch vermogen kunnen aanwenden om de Schelde de economisch en ecologisch interessantste rivier van Europa te maken. Aangegeven wordt dat het Scheldebekken zijn duurzaamheid terug moet krijgen, waartoe aanpassing van het gehele stroomgebied noodzakelijk is. Nagegaan wordt of, analoog aan de opzet van het Deltaplan, dergelijke verbeteringen op korte en lange termijn kunnen worden uitgevoerd. Voorwaarden zijn een breed draagvlak voor het herstel van een schone en leefbare Schelde, procedures die vanuit de aard van de taak groeien en afspraken die van belang zijn om de continuering te waarborgen, en een betrouwbare en begrijpelijke informatieverschaffing.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author