IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Handleiding bij monitoring grondwater voor de KRW: provincies aan de slag met draaiboek
Verhagen, F.; Hoogveld, S.; de Roos, M. (2005). Handleiding bij monitoring grondwater voor de KRW: provincies aan de slag met draaiboek. H2O 38(7): 18-20
In: H2O: Tijdschrift voor Watervoorziening en Waterbeheer. Nijgh Periodieken/Stichting tot uitgave van het tijdschrift H2O: Rijswijk. ISSN 0166-8439, more

Available in  Authors 

Keywords
    Ground water; Hydrology; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Verhagen, F.
  • Hoogveld, S.
  • de Roos, M.

Abstract
    De provincies maken op basis van de Kaderrichtlijn Water [=KRW] concept-monitoringplannen voor grond- en oppervlaktewater voor de deelstroomgebieden van de Rijn, Maas, Schelde en Eems. Voor het grondwater gebeurt dit op basis van het Draaiboek monitoring grondwater. In 2006 worden de plannen bijgesteld en uiterlijk eind 2006 definitief gemaakt. De gegevens worden verwerkt in de stroomgebiedsbeheersplannen die eind 2009 gereed moeten zijn.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors