IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Tributyltin: een probleem in de peiling
de Beer, K.; Swertz, O. (2000). Tributyltin: een probleem in de peiling. H2O 33(10): 25-27
In: H2O: Tijdschrift voor Watervoorziening en Waterbeheer. Nijgh Periodieken/Stichting tot uitgave van het tijdschrift H2O: Rijswijk. ISSN 0166-8439, more

Available in  Authors 

Keywords
    Toxicity; Tributyltin; Water pollution; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • de Beer, K.
  • Swertz, O.

Abstract
    Tributyltin (TBT) wordt gebruikt in anti-foulings, verf waarmee voorkomen wordt dat algen en schelpen zich hechten op een oppervlak van bijvoorbeeld scheepsrompen. De gehaltes TBT in het oppervlaktewater in Nederland vormen een probleem. TBT wordt gemeten in het zwevende stof op 10 locaties in de rijkswateren. Op alle locaties overschrijdt het gemeten gehalte TBT het in de Vierde Nota Waterhuishouding vastgestelde maximaal toelaatbaar risico (MTR). In de Westerschelde is het probleem het grootst. De schade in het milieu die TBT veroorzaakt treft verschillende zeeorganismen die een belangrijke rol spelen in het voedselweb van mariene systemen. TBT is slecht tot matig oplosbaar in water en sorbeert sterk aan zwevend sediment en algen. Om inzicht te krijgen in de ernst van TBT-verontreiniging in de Nederlandse rijkswateren is TBT opgenomen in verschillende monitoringsprogramma's. Sinds 1996 wordt door het RIZA TBT meten in het zwevende stof van Lobith en Maassluis. Om een ruimtelijk beeld van de concentraties e

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors