IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Besluitvorming rond natuurcompensatie bij de Westerschelde
van Muijen, M. (1997). Besluitvorming rond natuurcompensatie bij de Westerschelde. Planol. diskuss.bijdr. 1997: 201-210
In: Planologische diskussiebijdragen. ISSN 0923-8948, more

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • van Muijen, M.

Abstract
    Nadat er een Uitdiepingsverdrag tussen Nederland en Vlaanderen was gesloten, begon de besluitvorming over natuurcompensatie. Natuurcompensatie vloeide voort uit het verdrag, het Structuurschema Groene Ruimte en het Beleidsplan Westerschelde. In deze paper staat de besluitvorming rond natuurherstelplannen centraal. De totstandkoming van het Uitdiepingsverdrag en de daarmee verbonden natuurcompensatie wordt beschreven. Daarnaast komen het natuurherstelplan en in het bijzonder de ontpolderingsplannen ter sprake waarin ook de samenwerking tussen de Milieufederatie en Rijkswaterstaat wordt besproken.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author