IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Zuidnederlandse grensriviertjes groot probleem voor waterzuivering
Latjes, P.J. (1989). Zuidnederlandse grensriviertjes groot probleem voor waterzuivering. Riotech 2(8/9): 13, 15-16
In: Riotech. ISSN 1568-2234, more

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Latjes, P.J.

Abstract
    De enorme verontreiniging van de grensriviertjes tussen België en Nederland leveren voor de Nederlandse waterbeheerders steeds grotere problemen op. De vervuiling van deze wateren wordt niet alleen veroorzaakt door de huishoudelijke lozingen en het gebrek aan waterzuiveringsmogelijkheden. Het ontbreken van een afdoende milieuwetgeving in België verschaft de industrie vrij spel bij het lozen van afvalstoffen. Gebrek aan politieke wil staat een adequate aanpak in de weg. Toch zou minister Maij-Weggen voornemens zijn om van het Schelde en Maasprobleem eenzelfde actieplan te ontwerpen als met de Rijn is gebeurd. Daarbij zullen ook de grensoverschrijdende rivieren worden betrokken omdat ze allemaal uitmonden in de Maas of Schelde.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author