IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Inspraak over grenzen: grensoverschrijdende projecten vragen zorgvuldige aanpak van inspraak
van Dijk, J.W.; Nijgten, R. (2004). Inspraak over grenzen: grensoverschrijdende projecten vragen zorgvuldige aanpak van inspraak. Kenmerken 11(1): 21-25
In: Kenmerken: Tijdschrift voor Milieu-effectrapportage. Best Publishing: Leiden. ISSN 0929-7537, more

Available in  Authors 

Keywords
    Environmental effects; Environmental legislation; Policies; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • van Dijk, J.W.
  • Nijgten, R.

Abstract
    Wanneer er bij grote infrastructurele projecten milieugevolgen in het buitenland worden verwacht, dan moeten het buitenland bij de inspraak worden betrokken. Ook als grensoverschrijdende inspraak niet wettelijk is, zullen bij projecten in de grensstreek mensen gebruik maken van de mogelijkheid tot inspraak. In de praktijk blijkt dit niet eenvoudig. Behalve onbekendheid met regels blijken ook taal- en cultuurverschillen een probleem. Het Trac/m.e.r.-centrum van Rijkswaterstaat TMC en het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat deden hier ervaring mee op. Interessant is onder meer het Project ontwikkelingsschets Schelde-estuarium.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors