IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Winst en verlies van derde Noordzeeconferentie
van der Nieuwenhof, R.; Bagchus, F. (1990). Winst en verlies van derde Noordzeeconferentie. Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 8(4): 4-8
In: Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, more

Available in  Authors 

Keywords
    Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • van der Nieuwenhof, R.
  • Bagchus, F.

Abstract
    Belicht winst- en verliespunten van de derde Noordzeeconferentie. Winstpunten zijn het aanscherpen van reductiedoelstellingen van cadmium, lood, kwik, dioxinen van 50 % naar 70 %; de aandacht voor de atmosfeer, de belangrijke aanvoerroute van gevaarlijke stoffen en het vastleggen van de afspraken in bindende wettelijke EG-richtlijnen. Verliespunten komen op het conto van de Zuiderburen en van Engeland (de grote vervuiler). Engeland dumpt in de Noordzee rioolslib, industrieel afval, w.o. chemisch afval en radio-actief afval. Verder is de Schelde het meest vervuild, de Rijn is op sommige plaatsen spectaculair verbeterd. Ten aanzien van dioxen en PCB's zijn afspraken gemaakt. PCB's mogen tijdelijk ondergronds worden opgeslagen in afwachting van geavanceerde vernietigingstechnieken. Merkt op dat de afspraken op de derde Noordzeeconferentie zullen resulteren in nationale wetten en regels of gaan deel uitmaken van deEG-richtlijnen, zodat het Europese Hof ingeschakeld kan worden als een land zijn verplichtingen niet

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors