IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Westerschelde : de zeester in het nauw?
Den Besten, P.J.; van den Heuvel, P. (1990). Westerschelde : de zeester in het nauw? Reinwater 3: 9-11
In: Reinwater. ISSN 1573-9643, more

Available in Authors 

Keywords
    Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Den Besten, P.J., more
  • van den Heuvel, P.

Abstract
    Belicht de enorme omvang van de vervuiling van de Schelde, waarin worden aangetroffen zware metalen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) en polychloorbiphenylen (PCB's). De verontreinigingen vormen een ernstige bedreiging voor de dieren, die in de getijdezone leven. Vanwege de weinige kennis t.a.v. de effecten van het vervuilde milieu op o.a. de zeester werden onderzoeken uitgevoerd. Zeesterren voeden zich met mossels. Mossels hebben de eigenschap giften b.v. cadmium, PCB's in hun lichaam te kunnen opslaan. Dit verklaart de hoge concentraties PCB's bij de zeester. Gevolgen zijn een hoog aantal embryonale afwijkingen bij de zeester, die weer tot gevolg hebben een sterfte van 75% van de embryo's binnen een week. Nog een gevolg is de hoge concentratie PCB's in de geslachtsorganen, die tijdens de voortplantingsperiode weer aan de nieuwe generatie wordt doorgegeven. Uit de onderzoeken mag worden geconcludeerd dat een voortschrijdende verarming van een uniek ecosysteem optreedt.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors