IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Westerschelde
(1989). Westerschelde. Otar 74(2): 56-62
In: Otar: tijdschrift voor wegen- en waterbouw. Leidsche drukkerij ;Alphen aan den Rijn: Leiden. ISSN 0376-6799, more

Available in

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    Beschrijft de problematiek omtrent de verontreiniging van de Westerschelde en de Schelde. De belangrijkste vervuilingsbronnen zijn: afvalwaterlozingen van gemeenten en industrieën,lozingen vanuit kanalen en omliggende ploders, baggerwerken en stortingen van verontreinigd materiaal. Belangrijke verontreinigingen betreffen de vervuiling met zuurstofbindende stoffen en met zware metalen. Vergeleken met de Rijn blijkt de Schelde op dit moment aanmerkelijk meer vervuild. Een verbetering van de kwaliteit van water en bodem van de Westerschelde kan worden bereikt door maatregelen en beleid in zowel België en Nederland op elkaar af te stemmen. De effecten van de verontreinigingen worden beschreven. Een evenwichtige afweging is noodzakelijk van de verdieping van de Westerschelde enerzijds en de gevolgen voor natuur en ecologie in het estuarium anderzijds. Hierbij zijn de onderhandelingen over de waterverdragen van groot belang.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top