IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Westerschelde vraagt om 'Europese' oplossing
van den Heuvel, H. (1993). Westerschelde vraagt om 'Europese' oplossing. Binnenl. best. 14(5): 24-25
In: Binnenlands Bestuur. ISSN 0167-1146, more

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • van den Heuvel, H.

Abstract
    Het uitbaggeren van de Westerschelde is voor België van groot belang vanwege de bereikbaarheid van de Antwerpse havens, maar veroorzaakt voor Nederland een aantal ernstige (milieu-) problemen. Voor de verontreinigde baggerspecie is geen verwerkingstechniek beschikbaar, en bovendien is de stortcapaciteit volstrekt ontoereikend. Om de vastgelopen onderhandelingen met de Belgische overheden over de waterkwaliteit van de Schelde op gang te krijgen, bepleit de auteur dat Nederland deze kwestie in EG-verband aan de orde stelt als een mededingingsprobleem.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author