IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

De vaste oeververbinding over de Westerschelde
Adriaansens, R. (1984). De vaste oeververbinding over de Westerschelde. Ingenieur ('s-Gravenhage) 96(9): 49
In: De Ingenieur. Veen Magazines: Utrecht; Amstelveen; Amsterdam; 's-Gravenhage. ISSN 0020-1146, more

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Adriaansens, R.

Abstract
    Commentaar op de verwikkelingen rond het beleid met betrekking tot de aanleg van de vaste oeververbinding over de Westerschelde tussen Kruiningen en Perkpolder. Het Kabinet eist afgeronde planologische procedures voordat men financiële verplichtingen wil aangaan, en de Kroon eist dat de financiële afspraken rond zijn voordat de planologische procedures kunnen worden opgestart. Een patstelling die de vraag oproept of deze uitspraak betekent dat alle nieuwe wegtracés eerst bestemmingsplanmatig mogen worden geregeld als de financiering geheel is veilig gesteld. In principe verschilt de Westerschelde niet van ieder andere nieuwe verbinding.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author