IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Geologische atlas brengt diepe bodem van Nederland in kaart
(2003). Geologische atlas brengt diepe bodem van Nederland in kaart. Cobouw 147(228): 5
In: Cobouw. ISSN 0010-0064, more

Available in

Keywords
    Geological maps; Marine; Brackish water

Abstract
    Op welke plaatsen valt efficiënt aardwarmte te winnen? Wat is het beste tracé voor een boortunnel? Dergelijke vragen zijn te beantwoorden met behulp van de geologische atlas van de diepe ondergrond van Nederland. TNO NITG geeft de kaartbladen uit. Met de verschijning van twee kaartbladen van Zeeland nadert de atlas zijn voltooiing. De meetgegevens waarop de kaarten steunen, zijn grotendeels afkomstig van gas- en oliewinbedrijven die de afgelopen decennia de Nederlandse bodem afspeurden naar delfstoffen. Op grond van de Mijnbouwwet moesten ze de gegevens die ze met seismische apparatuur en boringen verkregen afstaan aan TNO NITG, de vroegere mijnbouwkundige dienst. Die mag die gegevens na tien jaar beschikbaar stellen aan een breder publiek. Vooral voor infrabouwers, kabelleggers, en waterwinbedrijven zijn de gegevens interessant. Ook de gegevens verzameld ten behoeve van de bouw van de Westerscheldetunnel zijn meegenomen in de nieuwste kaartenreeks en worden beschreven in de uitvoerige toelichting die is bijg

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top