IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Hangbrug over de Westerschelde : oeververbinding Westerschelde (1)
(1987). Hangbrug over de Westerschelde : oeververbinding Westerschelde (1). Civ. Tech. 42(1): 7-9
In: Civiele Techniek: Vakblad voor Grond, Weg-, en Waterbouwkunde en Verkeerstechniek. SJP: s-Gravenhage; Gorinchem; Rijswijk. ISSN 0925-7128, more

Available in

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    Beschrijft het door de Tolbrug Exploitatie Maatschappij ontwikkelde plan voor de bouw van een stalen brug over de Westerschelde. Hoewel door de overheid nog geen definitieve uitspraak over het tracé is gedaan, werden twee mogelijkheden onderzocht die commercieel kunnen worden geexploiteerd: een tracé ten oosten en een ten westen van Terneuzen. De ontwerpuitgangspunten zijn een brugverbinding met de kortst mogelijke lengte tussen de zeeweringen, ontwerplevensduur van 100 jaar, vrije doorvaarthoogte boven de hoofdscheepvaartgeul 50 m + GHW en 30 + GHW voor het nevenvaarwater. De brug krijgt 2x2 rijstroken van elk 3,25 breed en een maximale helling van 4,5%. Gezien de veiligheidseisen voor de scheepvaart is een pijler afstand van 1200 m voor de hoofddoorvaarthoogte nodig die alleen door middel van een hangbrug is te overspannen. Het tracé Terneuzen-oost omvat niet alleen een hangbrug, maar ook een tuibrug in de nevendoorvaart van 300 m. Het tracé Terneuzen-oost bevat twee hangbruggen, elk met een hoofdoverspanni

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top