IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Grensoverchrijdende samenwerking tussen gemeenten in het Nederlands-Belgisch grensgebied
Kessen, A.A.L.G.M. (1991). Grensoverchrijdende samenwerking tussen gemeenten in het Nederlands-Belgisch grensgebied. Bestuurswetenschappen ('s-Gravenhage) 45(7): 494-501
In: Bestuurswetenschappen. ISSN 0165-7194, more
Peer reviewed article  

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Kessen, A.A.L.G.M.

Abstract
    Belicht de basisvoorwaarden voor grensoverschrijdende samenwerking in het Nederlands-Belgisch grensgebied, waarbij wordt opgemerkt dat na vergelijking van de bepalingen in beide grondwetten de overeenkomst groter zijn dan de verschillen en dezelfde taal wordt gesproken. Ondanks deze gunstige voorwaarden, heeft de samenwerking geen hoog niveau bereikt. Naar aanleiding hiervan wordt een uiteenzetting gegeven over de huidige stand van zaken, de opkomst van de euregio's, de euregio Scheldemond, de juridische vormgeving van de euregio Scheldemond. Tenslotte wordt opgemerkt dat samenwerking van groot belang is om in de toekomst de (Europese) trein niet te missen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author