IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Goede bedoelingen geëtaleerd : praten over de Schelde
de Rooy, M.; Teunissen, R. (1992). Goede bedoelingen geëtaleerd : praten over de Schelde. Reinwater 1: 7-11
In: Reinwater. ISSN 1573-9643, more

Available in  Authors 

Keywords
    Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • de Rooy, M.
  • Teunissen, R.

Abstract
    In deze bijdrage wordt verslag gedaan van drie congressen waarop de problematiek van de waterkwaliteit van de Schelde aan de orde kwam (19 en 20 september, 24 oktober, 29 november 1991). Benadrukt wordt dat Europese samenwerking binnen het waterbeleid onontbeerlijk is. Een probleem is dat in België de bevoegdheid over het waterkwaliteitsbeleid is overgedragen aan de gewesten. Invoering van een Europese richtlijn voor de basiskwaliteit van oppervlaktewater kan op dit gebied meer eenheid forceren. Het belang van samenwerking middels waterverdragen tussen België en Nederland, en een op te starten Schelde-actieplan (SAP) wordt onderstreept. Geconcludeerd wordt dat de resoluties welke zijn aangenomen of besproken tijdens de congressen weinig toevoegen aan het bestaande beleid en reeds gemaakte afspraken, en dat er beter kan worden gewerkt aan het opheffen van de politieke blokkades om het beleid daadwerkelijk uit te voeren.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors