IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Veiligheid tegen overstromen: pleidooi voor een toekomstverkenning
Vroon, J. (1998). Veiligheid tegen overstromen: pleidooi voor een toekomstverkenning. Water 17(102): 311-314
In: Water: Tijdschrift over Waterproblematiek. VLARIO vzw/vzw Water: Wijnegem. ISSN 0770-7193, more

Available in  Author 

Keywords
    Flood control; Storm surge barriers; ANE, Netherlands, Oosterschelde [Marine Regions]; ANE, North Sea [Marine Regions]; Marine; Brackish water
Author keywords
    Waterkering

Author  Top 

Abstract
    In Nederland worden aan de primaire waterkeringen strenge veiligheidseisen gesteld. Per gebied wordt een vastgestelde norm gehanteerd. Die norm is de overschrijdingsfrequentie van de waterstand die de dijk moet kunnen keren. Op grond van deze waterstand, ook wel ontwerppeil genoemd, worden constructieve eisen voor de waterkering afgeleid ten aanzien van kerende hoogte, stabiliteit bekleding en dergelijke. Omdat geconstateerd is dat waterstanden in het Schelde estuarium relatief snel stijgen wordt een pleidooi gehouden voor het maken van een toekomstverkenning voor de Westerschelde. Het doel hiervan is het in samenhang in kaart brengen van de effecten van de ingrepen uit het verleden, de verwachte gevolgen van veranderingen in het klimaat en de effecten van gewenste nieuwe ingrepen. Hierdoor kan beter bepaald worden wat voor consequenties dit heeft voor de ontwerppeilen in de Westerschelde.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author