IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Hoe zeewaardig is een tunnel? : ontwerp en risico's bij zeetransport van tunnelelementen
Terpstra, J.D.; Stive, R.J.H.; Bliek, A.J. (1995). Hoe zeewaardig is een tunnel? : ontwerp en risico's bij zeetransport van tunnelelementen. Civ. Tech. 50(1): 7-10
In: Civiele Techniek: Vakblad voor Grond, Weg-, en Waterbouwkunde en Verkeerstechniek. SJP: s-Gravenhage; Gorinchem; Rijswijk. ISSN 0925-7128, more

Available in Authors 

Keywords
    Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Terpstra, J.D.
  • Stive, R.J.H.
  • Bliek, A.J.

Abstract
    De nieuwe woon- en werkgebieden langs de zuidelijke IJ-oever in Amsterdam worden binnen afzienbare tijd ontsloten door de IJboulevard, die aan weerszijden aansluit op de ringweg rond de hoofdstad. In het oostelijke deel van de IJ-boulevard ontbreekt nog een traject van ongeveer twee kilometer, dat grotendeels door een voormalig havenbekken loopt. Op deze plaats wordt de Piet Heintunnel aangelegd. De tunnel krijgt twee verkeersbuizen met elk twee rijstroken en een extra buis voor een toekomstige sneltramverbinding. De tunnelelementen zullen echter eerst een flinke zeereis moeten maken. De tunnelelementen worden gebouwd in een bestaand bouwdok in Antwerpen om vervolgens via de Schelde, de Noordzee, het Noordzeekanaal en het IJ naar de afzinklocatie te worden versleept. Het transport van de tunnelelementen stelt bijzondere eisen aan het constructief ontwerp en brengt een (gecalculeerd) risico van bezwijken van een element met zich mee. Onderzocht is o.a. hoe lang de elementen konden worden gelet op o.a. het gol

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors