IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Beleid en onderzoek ten behoeve van het watersysteem van de Westerschelde
Scheele, R.J.; Colijn, C.J.; van Westen, C.J. (1987). Beleid en onderzoek ten behoeve van het watersysteem van de Westerschelde. Milieu (Meppel) 2(3)
In: Milieu: Tijdschrift voor Milieukunde. Boom/Uitgeverij Boom: Meppel. ISSN 0920-2234, more

Available in  Authors 

Keywords
    Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Scheele, R.J., more
  • Colijn, C.J.
  • van Westen, C.J.

Abstract
    De Westerschelde is een gebied met grote natuurwaarden. Tegelijkertijd is het een water dat zeer intensief gebruik wordt voor scheepvaart, havengebonden industrieën, en tal van andere functies. De vraag is hoe deze uiteenlopende functies zo goed mogelijk naast elkaar kunnen voortbestaan. De milieubeleidsstudie Westerschelde bevindt zich in de overgang van de fase voorstudie naar planvorming. Er wordt daardoor vooral aandacht besteed aan een beschrijving van het watersysteem, de functies die het vervult, de conflicten die deze functies onderling veroorzaken, de beleidsmatige aanpak van een en ander en, in algemene zin, het onderzoek dat hiermee samenhangt.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors