IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Basis voor juridische actie tegen België
Rutteman, J. (1992). Basis voor juridische actie tegen België. Reinwater 3: 11-13
In: Reinwater. ISSN 1573-9643, more

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Rutteman, J.

Abstract
    De internationale verdragen en het Europese recht bieden maar in beperkte mate concrete aanknopingspunten voor een internationale juridische actie tegen België inzake de grensoverschrijdende vervuiling van Maas en Schelde. Naast verdragen spelen echter ook de resultaten van de ministersconferentie over de bescherming van de Noordzee en de Rijn een rol bij het formuleren van een zorgvuldigheidsnorm. Deze afspraken geven aan wat de landen aan de Noordzee en de daarin uitmondende rivieren van elkaar mogen verwachten betreffende het waterkwaliteitsbeleid. Volgens Reinwater kan op grond hiervan Nederland zich bij het Internationale Gerechtshof in Den Haag beroepen op het in gebreke blijven van de Noordzee-afspraken door België.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author