IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Baggeren tegen beter weten in: Westerscheldebeleid niet in balans
van Mierlo, T. (1992). Baggeren tegen beter weten in: Westerscheldebeleid niet in balans. Wantij (Heinkensz.) 9(3): 6-7
In: Wantij. Zeeuws Biologisch Museum, Domburg: Middelburg; Goes; Heinkenszand. ISSN 0168-8537, more

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • van Mierlo, T.

Abstract
    In diverse beleidsnota's wordt gepleit voor verbetering van de natuurwaarde van de Westerschelde. In de praktijk blijkt het beleid echter onevenwichtig. Geeft aan dat het storten van niet-gereinigde baggerslib in de Westerschelde een sterke verspreiding van de verontreinigingen veroorzaakt. Laakt daarom de uitgifte door Rijkswaterstaat van vergunningen voor het storten van vervuilde specie, en betoogt dat de vastgestelde uitgangspunten van het Westerscheldebeleidsplan niet verwezenlijkt zullen worden door ontbreken van eenduidige aangescherpte normen, een vrachttoets, en studies naar de effecten van verontreinigde specie op het milieu.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author