IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Afval- en emissiepreventie: kansen in het Scheldebekken
Olsthoorn, H.; Hegeman, H. (1991). Afval- en emissiepreventie: kansen in het Scheldebekken. ROM: Vaktijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 9(10): 17-20
In: ROM: Vaktijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, more

Available in  Authors 

Keywords
    Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Olsthoorn, H.
  • Hegeman, H.

Abstract
    Het PROSA-project, PReventie-Onderzoek in het Scheldebekken gericht op Afval- en emissiereductie, beoogt maatregelen te stimuleren die het ontstaan van afval en emissie voorkomen en tevens bedrijfseconomisch voordeel opleveren. Het is een Belgisch-Nederlands onderzoeksproject dat wordt uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Rijksuniversiteit Gent en gericht op bedrijven in Zeeuwsch- en Belgisch Vlaanderen. Hoewel de Zeeuwse bedrijven in het algemeen positief tegenover het initiatief staan kwamen er enige knelpunten naar voren: de verwachting van een geringe meeropbrengst van preventieve maatregelen, zowel voor het milieu als financieel, voorts de sectorale wetgeving en tot slot de geringe kennis omtrent preventie in de Zeeuwsch-Vlaamse regio. Uit eerder preventie-onderzoek blijkt dat preventie goedkoper is dan de gehanteerde reinigingstechnieken. Het innovatiecentrum Zeeland zal met andere organisaties kennis op preventiegebied aanbieden zodat milieubesef kan worden omgezet in welbewust milie

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors