IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Watervogels in het Deltagebied: een verslag van drie totaaltellingen
Smittenberg, J.C.; Baptist, H.J.M. (1973). Watervogels in het Deltagebied: een verslag van drie totaaltellingen. Nota: Deltadienst, Afdeling Milieu-Onderzoek, 73-16. Deltadienst, Afdeling Milieu-Onderzoek: 's-Heer Arendskerke. 23 + figuren + bijlagen pp.
Part of: Nota: Deltadienst, Afdeling Milieu-Onderzoek. Deltadienst, Afdeling Milieu-Onderzoek: 's Heer Arendskerke, more

Available in  Authors 

Keywords
    Aquatic birds; Inventories; ANE, Netherlands, Delta Area [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Smittenberg, J.C.
  • Baptist, H.J.M., more

Abstract
    Weergave van de resultaten van watervogeltellingen in het Deltagebied in 1972 en 1973. Uit vergelijkingen met eerdere gegevens kan men de veranderingen in de vogelbevolking tengevolge van de uitvoering van het Deltaplan aflezen. Aangegeven wordt welke watervogelsoorten in welke gebieden zijn toe- en afgenomen. Geconcludeerd wordt, dat de invloed van de Deltawerken op de vogelpopulaties nog niet zeer groot is geweest. De estuaria van het Deltaplan hebben ook na de afsluiting nog een grote betekenis voor watervogels. De Westerschelde neemt als fourageer- en rustgebied voor watervogels relatief in betekenis toe.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors