IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Waterkwaliteitsbeheer en saneringsbeleid in het Deltagebied
(1974). Waterkwaliteitsbeheer en saneringsbeleid in het Deltagebied. Driem. ber. Deltaw. 69: 439-446
In: Driemaandelijks bericht Deltawerken, more

Available in

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    Weergegeven worden de hoofdlijnen van het waterkwaliteitsbeheer en het saneringsbeleid in het zuidelijk Deltabekken. Voorts wordt ingegaan op de problematiek van de belasting met brak water, voedingsstoffen en toxische stoffen. Er zullen richtlijnen worden opgesteld waarbij het optimaal functioneren van het aquatisch milieu in het zuidelijk Deltabekken en de Westerschelde centraal staat. Dit houdt in dat gestreefd moet worden naar een zo groot mogelijke vermindering van de lokale belasting met verontreinigingen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top