IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Onbegrensde havenactiviteiten in de Rijn-Schelde Delta : thema : over grenzen
van Ham, J.C. (1997). Onbegrensde havenactiviteiten in de Rijn-Schelde Delta : thema : over grenzen. Planol. diskuss.bijdr. 1997: 53-62
In: Planologische diskussiebijdragen. ISSN 0923-8948, more

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • van Ham, J.C.

Abstract
    In dit paper wordt gekeken in hoeverre de landgrens van invloed is geweest op de havenontwikkelingen in de Rijn-Schelde Delta. Na een korte uiteenzetting over de verschillende havenfuncties, wordt ingegaan op het havenbeheer en de bestuurlijke setting. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden van samenwerking tussen havens. Tevens wordt een inschatting gemaakt van de (sub)optimalisatie van investeringen in havencapaciteit in de Rijn-Schelde Delta. Tenslotte worden enige conclusies getrokken m.b.t. het huidige havenbeheer in deze regio.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author