IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Oversteek Westerschelde
van Rossum, N. (1989). Oversteek Westerschelde. Elseviers mag. 45(14): 78-81
In: Elseviers Magazine. ISSN 0013-6395, more

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • van Rossum, N.

Abstract
    Belicht de hernieuwde plannen inzake de totstandkoming van een Westerschelde Oever Verbinding (WOV). Allereerst wordt een beeld geschetst van andere plannen. In de nieuwe plannen moet een particuliere maatschappij de WOV gaan exploiteren. Voorwaarde bij de nieuwe heffing is de opheffing van de huidige veerdiensten. Op dit moment worden drie tracés nader bestudeerd: twee centrale tracés, resp. ten westen en ten oosten van Terneuzen en de oostelijke oversteek bij Kruiningen-Perkpolder. De keuze uit de tracés heeft consequenties voor het milieu, voor de financiering en het vervoersaanbod vanuit o.a. Rotterdam. Onzekerheid bestaat er ook nog over het type oeververbinding: brug, tunnel of brugtunnel.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author