IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Overheid en industrie in de clinch over schuldvraag Scheldevervuiling
Groeneweg, C. (1991). Overheid en industrie in de clinch over schuldvraag Scheldevervuiling. Milieu mag. (Alphen Rijn, 1990) 2(1): 31-33
In: Milieu Magazine. ISSN 0924-6282, more

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Groeneweg, C.

Abstract
    Volgens de Vereniging van Industriële Bedrijven van Noord-Antwerpen (VIBNA) gaat het beter met de Schelde. De bedrijven reduceerden hun lozingen ten opzichte van 1972 met 95 procent, terwijl de productie twee tot driemaal verdubbelde. Verder investeren in afvalwaterzuivering vindt de industrie niet zinvol daar het enorme zuurstoftekort van de Schelde veroorzaakt wordt door het lozen van ongezuiverd rioolwater van steden als Brussel en Gent, tienmaal zoveel i.e.'s als de hele industrie. Indien de ontbrekende waterzuivering wordt geïnstalleerd zal de zuurstofhuishouding " significant " verbeteren. De Vlaamse overheid heeft initiatieven genomen tot de bouw van waterzuiveringsinstallaties doch is van mening dat de industrie verder moet investeren om de vervuiling omlaag te brengen. De milieubeweging noemt het rapport misleidend. Zij stemt in met de beschuldigingen van de industrie tegen de overheid, meent echter dat een minstens zo grote vervuiling onstaat door het lozen van microverontreinigingen van g

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author