IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Ontstaan, inrichting, planvorming en beheer: van zout getij...naar zoet stagnant
de Bruijckere, F.L.G. (1992). Ontstaan, inrichting, planvorming en beheer: van zout getij...naar zoet stagnant. Waterschapsbelangen ('s-Gravenhage) 77(14): 569-572
In: Waterschapsbelangen ('s-Gravenhage). Unie van Waterschapsbonden: s-Gravenhage. ISSN 0043-1486, more

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • de Bruijckere, F.L.G.

Abstract
    Beschrijft de ontwikkeling van de ontzilting van het Volkerak/Zoommeer vanaf het ontstaan van het meer door de afsluiting van de Philipsdam in 1987 tot heden., Na de ontwikkeling van de infrastructuur door de scheepvaartverbinding tussen Antwerpen en Rotterdam, het Schelde-Rijnkanaal, werd het accent gelegd op de waterhuishouding en inrichting van het gebied. Schetst de beleidsuitgangspunten ten aanzien van de scheepvaart, de natuur voor de droogvallende gronden en ondiepwatergebieden, de watervoorziening voor de landbouw en beroepsvisserij, recreatie en afwatering. Belicht de bedreigingen voor de ecologische ontwikkeling en de maatregelen om hieraan het hoofd te bieden. Naast het beheersplan water dat uitgaat van een optimale beleidsvoering van alle toegekende functies van het meer wordt getracht te voorkomen dat het aangevoerde water een bedreiging vormt voor het Volkerak/Zoommeer. Behalve de brongerichte maatregelen conform het Rijn Actie Programma (RAP) en het Noordzee Actie Plan (NAP) worden aanvullende

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author