IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Omgaan met wateroverlast: afwatering in extreme omstandigheden
Schuurmans, W.; van der Ploeg, W.; van Leeuwen, E. (1999). Omgaan met wateroverlast: afwatering in extreme omstandigheden. Het Waterschap 84(12): 520-529
In: Het Waterschap: Veertiendaags Tijdschrift voor Waterschapsbestuur en Waterschapsbeheer. Unie van Waterschappen: s-Gravenhage. ISSN 1380-4251, more

Available in  Authors 

Keywords
    Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Schuurmans, W.
  • van der Ploeg, W.
  • van Leeuwen, E.

Abstract
    De aanpak en mogelijke aanpak van de wateroverlastproblematiek in Nederland staat centraal. In het rapport 'Aanpak wateroverlast' uitgebracht door IPO, Unie van Waterschappen en RWS en de notitie 'Normen voor het waterbeheer' door de Unie van Waterschappen, wordt gepleit voor een gestructureerde aanpak. Een mogelijke invulling van de geschetste aanpak, met specifieke aandacht voor het beschrijven van het huidige en gewenste systeemverdrag komt aan de orde. Deze aanpak wordt in verschillende waterschappen gevolgd, waaronder die in het gebied van Hollands Noorderkwartier, Delfland, Rijnland, Schieland, Goeree-Overflakee, Land van Nassau en Het Scheldekwartier.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors