IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Een oeverloze diskussie
Boersma, L. (1988). Een oeverloze diskussie. Wantij (Heinkensz.) 5(1): 3-4
In: Wantij. Zeeuws Biologisch Museum, Domburg: Middelburg; Goes; Heinkenszand. ISSN 0168-8537, more

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Boersma, L.

Abstract
    Hoewel de vaste verbinding over de Westerschelde (WOV) alleen nog maar een zaak van tracé en financiering lijkt is verzuimd een oplossing zonder WOV te bestuderen. Pleit voor verbetering van de bestaande situatie door optimalisering van de veer-verbinding Kruiningen-Perkpolder (het zgn. nul-plus alternatief), dat in grote trekken gelijkwaardig is aan de WOV op het gebied van verkeer, economische ontwikkeling en kosten. Bij het nul-plus alternatief zullen de kosten op de langere termijn wat hoger uitvallen, maar de financiële risico's zijn aanmerkelijk minder en de negatieve gevolgen voor natuur en landschap zullen veel beperkter blijven. Het internationale verkeer wordt om de Delta geleid, waardoor landelijke waarden behouden blijven of juist worden versterkt.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author