IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

N.V. Sopar Chemie gedagvaard !
Rutteman, J. (1991). N.V. Sopar Chemie gedagvaard ! Reinwater 1: 8-11
In: Reinwater. ISSN 1573-9643, more

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Rutteman, J.

Abstract
    Bespreekt de verontreiningsproblematiek van de Westerschelde, waarbij met name aandacht wordt besteed aan microverontreinigingen als PCB's en PAK's. Belangrijke bron van vervuiling vormt het kanaal Gent-Terneuzen. Het hier gevestigde bedrijf Sopar S.A. werd door een gezamenlijke actie van een aantal milieu-belangengroeperingen aangesproken op haar lozingen, en uiteindelijk gedagvaard.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author