IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

De nieuwe Schelde-Rijnverbinding in de praktijk
Maas, A.C.C. (1976). De nieuwe Schelde-Rijnverbinding in de praktijk. Tijdschr. vervoerswet. (1965) 12(1): 43-49
In: Tijdschrift Vervoerswetenschap (1965). Kluwer: Deventer. ISSN 0040-7623, more

Available in Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Maas, A.C.C.

Abstract
    Beschouwing over het belang van de Schelde-Rijnverbinding voor de Belgische binnenscheepvaart. De verwezenlijking van deze vaarweg tussen Antwerpen en de Rijn brengt een groot aantal voordelen met zich mee, waaronder een grotere veiligheid, een kortere vervoersafstand en meer mogelijkheden voor de duwvaart. De praktijkervaringen van de eerste zes maanden sinds de opening van het kanaal in september 1975 worden geëvalueerd. Naast de voordelen blijken er ook een aantal nadelen aan de verbinding te kleven. Genoemd worden o.a. de onvoldoende hoogte van de vaste bruggen en de dwarsstromingen op de Eendracht en de Oosterschelde. Gepleit wordt voor afsluiting van de Oosterschelde om zodoende de voor de scheepvaart hinderlijke dwarsstromingen te voorkomen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author