IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Nederland als logistieke knooppunt : wat betekent dit voor de weginfrastructuur?
Heere, E. (1986). Nederland als logistieke knooppunt : wat betekent dit voor de weginfrastructuur? Wegen ('s-Gravenhage) 60(12): 403-406
In: Wegen. ISSN 0043-2067, more

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Heere, E.

Abstract
    Schetst de positie van de Randstad binnen Noordwest-Europa in kwantitatieve zin. Wijst vervolgens op een aantal ontwikkelingen die de infrastruktuurkaart in Noordwest Europa en de logistieke praktijk in de komende jaren kunnen beinvloeden. De aanleg van de kanaaltunnel, de mogelijke ontwikkeling van het netwerk van hoge snelheidstreinen en de voortschrijdende ontwikkeling van een " hig- tech " telecommunicatie infrastruktuur laten onverlet dat de bereikbaarheid van de logistieke brandpunten Rotterdam-Europoort en Amsterdam-Schiphol over de weg veilig dient te worden gesteld. Voor de Randstad als logistieke knooppunt zijn van evident belang de vervoerassen Randstad - Londen, Randstad - ABG (Antwerpen, Brussel, Gent) stad - Parijs, Randstad - Rijn-Ruhrstad - Rijn-Mainstad en Randstad - Hamburg. Geeft enige voorbeelden van wegeninfrastruktuurprojecten die voortvloeien uit de verruiming van het denkraam in Nederland over weginfrastruktuur. De Deltaboulevard, een eventuele oeververbinding Westerschelde

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author