IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Naar een Europese watersysteembenadering: naar een duurzame ontwikkeling van het Scheldestroomgebied gezien vanuit een Nederlandse invalshoek
Saeijs, H.L.F.; Turkstra, E. (1991). Naar een Europese watersysteembenadering: naar een duurzame ontwikkeling van het Scheldestroomgebied gezien vanuit een Nederlandse invalshoek. Water 10(60): 204-209
In: Water: Tijdschrift over Waterproblematiek. VLARIO vzw/vzw Water: Wijnegem. ISSN 0770-7193, more

Available in  Authors 

Keywords
    International cooperation; Water policy; Europe, Schelde R. [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Saeijs, H.L.F., more
  • Turkstra, E., more

Abstract
    Allereerst worden de ontwikkelingen in het waterhuishoudkundig beleid van Nederland geschetst. Van een waterbeleid dat gericht was op het benutten van water als grondstof voor menselijk gebruik en misbruik tot een beleid waarbij bescherming van het milieu voorop staat, een integraal waterbeheer dat streeft naar een duurzame ontwikkeling. Schetst het Nederlandse internationale waterbeleid en de beleidsontwikkeling in het Nederlandse deel van de Schelde. Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt ingegaan op de Nederlands-Belgische samenwerking op het gebied van het waterbeheer. Vervolgens komen de ontwikkelingen van het waterhuishoudkundig beleid in het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en in Frankrijk ter sprake. Bij een stroomgebiedbenadering is samenwerking tussen de betrokken landen van essentieel belang. Afsluiting van een Verdrag met betrekking tot de Schelde en Maas tussen België en Nederland is een belangrijke eerste formele stap naar samenwerking op dit gebied.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors