IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Kanaal door Zuid-Beveland staat bestaande sluizen en genomen maatregelen
van de Laak, H.M. (1987). Kanaal door Zuid-Beveland staat bestaande sluizen en genomen maatregelen. Otar 72(2): 46-55
In: Otar: tijdschrift voor wegen- en waterbouw. Leidsche drukkerij ;Alphen aan den Rijn: Leiden. ISSN 0376-6799, more

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • van de Laak, H.M.

Abstract
    Het oude sluizen complex Hansweert vormt een zeer zwakke schakel in de primaire hoogwaterkering langs de Westerschelde, zowel bij stormvloed als bij normaal laag water kan de kering bezwijken. Doordat de dijken langs het kanaal door Zuid-Beveland laag en van dubieuze kwaliteit zijn, kan een calamiteit van een sluis gemakkelijk leiden tot inundatie van de achterliggende polders. Op grond van onderzoek naar de toestand van het sluizen complex zijn de West- en Middensluis afgedamd. In de Oostsluis zijn de roldeuren gereviseerd en is de onderloopsheid tot aanvaardbare proporties teruggebracht. Voorts zal de ingebruikname van de nieuwe Oost- en Westsluis worden vervroegd. Op 1 november 1987 zal de Oostsluis in gebruik worden genomen en enige tijd later de Westsluis. De verbetering van de kanaaldijken langs het noordelijk gedeelte van het kanaal zal pas in 1993 gereedkomen. Tijdens de werkzaamheden zijn uitgebreide maatregelen genomen om de remmingen voor de beroepsvaart zo veel mogelijk te beperken.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author