IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Kan de Schelde net zo schoon worden als de Rijn?
Bedet, M. (1993). Kan de Schelde net zo schoon worden als de Rijn? ROM: Vaktijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 11(1-2): 26-29
In: ROM: Vaktijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, more

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Bedet, M.

Abstract
    Maakt een vergelijking tussen de rivieren de Schelde en de Rijn v.w.b. het milieu. Geeft aan dat het gehalte aan PAK's en PCB's in de Schelde hoger is dan de vuile Rijn. Dienst Getijdewatere (RWS) merkt echter op dat de laatste vijf jaar de Schelde iets schoner is geworden. In Nederland is onderzocht of België internationale afspraken kan nakomen zoals afgesproken op de Noordzeeconferentie. Gebleken is dat het waterkwaliteitsbeheer van het gewest Brussel op verouderde wetgeving is gebaseerd. Er worden o.a. geen controles uitgevoerd op industriële lozingen, geen controle op het huishoudelijk afvalwater. Dit vormt een bedreiging voor al het leven op de zout- en brakwaterschorren van het estuarium Westerschelde. Het beleidsplan Westerschelde, dat in november 1992 is gepresenteerd, is een bestuursovereenkomst met o.a. het ministerie van VenW. Er is haast geboden omdat nu al duidelijk wordt dat België niet alle afspraken, gemaakt op de Noordzeeconferentie, kan nakomen. De bereidheid van België om tot samenwerking

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author