IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Een integraal beleidsplan voor de Westerschelde
(1987). Een integraal beleidsplan voor de Westerschelde. Driem. ber. Deltaw. 121: 575-580
In: Driemaandelijks bericht Deltawerken. ISSN 0012-6195, more

Available in

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    De Westerschelde is moeilijk te beheren: de vele gebruiksfuncties hebben tevens conflicterende belangen. Diepgaand onderzoek is nodig om een integraal beleidsplan te kunnen opstellen. Bijna alle vragen hebben betrekking op de morfologie en de water- en bodemkwaliteit. De voorgenomen verdieping van de vaargeul naar Antwerpen en de verontreiniging van het bodemslib maken de problemen niet eenvoudiger. Industriële en huishoudelijke lozingen belasten het water met zware metalen. Men tracht evenwel een scenario op te stellen waarbij de lozingen telkens procentueel worden gereduceerd.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top