IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Reimerswaal legt dumping giftig slib Westerschelde aan banden
ten Cate, F. (1988). Reimerswaal legt dumping giftig slib Westerschelde aan banden. Binnenl. best. (16): 15-17
In: Binnenlands Bestuur, more

Available in Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • ten Cate, F.

Abstract
    Geeft een uiteenzetting over de baggerproblematiek in de Westerschelde. Internationale verdragen verplichten Nederland ertoe de vaargeul naar Antwerpen op diepte te houden. Daartoe wordt continu gebaggerd. Het zwaar verontreinigde slib wordt naast de vaargeul weer in het water gedumpt. Tientallen meters verderop bevinden zich de buitendijkse slikken en schorren, in bestemmingsplannen aangeduid als natuurgebied. Volgens de gemeente Reimerswaal wordt dat natuurschoon door het baggerslib bedreigd. Via de wet op de Ruimtelijke Ordening wil ze de dumping aan banden leggen. Rijkswaterstaat, gedwarsboomd in haar grensoverschrijdende verplichtingen, spande hiertegen een AROB-procedure aan.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author