IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Vlaams milieubeleid : " eerst de kraan dicht, dan dweilen " :één ministerie voor milieu natuur- en waterbeheer
(1991). Vlaams milieubeleid : " eerst de kraan dicht, dan dweilen " :één ministerie voor milieu natuur- en waterbeheer. Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 9(1/2): 28-32
In: Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, more

Available in

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    Gaat in een algemene beschouwing over Vlaanderen in op de vervuiling van het oppervlaktewater. Oorzaak is het nog steeds lozen van afvalstoffen zoals PCB's, PCT,s en titaandioxide of zonder goede isolatie opslaan. Dit is in strijd met de EG-richtlijnen. Verder wordt huishoudelijk en chemisch afval ongecontroleerd gestort op het land. Volgens een Milieu?-Natuurlijkplan (MiNa-plan) moet de afvalpreventie ervoor zorgen dat Vlaanderen niet in zijn troep stikt. Maakt vervolgens melding van een interview met de Vlaamse milieuminister, die behalve milieu ook landinrichting en infrastructuur in zijn portefeuille heeft. Aan de orde wordt gesteld de 500 lokaties met zwaar verontreinigde grond, het nucleair afval, de aanpak van de ruilverkaveling in Vlaanderen, hoe staat het met de straffen inzake milieudelicten, hoe is het gesteld met de waterzuivering en de vervuiling van de Maas en de Schelde. Tot slot wordt een organisatieschema aangetroffen van het Vlaamse milieu/apparaat vanaf 1991.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top