IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Waardering voor de Westerschelde: voorstel voor beoordelingscriteria gebaseerd op inventarisaties van de ecologische toestand, gebruik, beleid en beoordelingsmethoden
Graveland, J.; Dauwe, B.; Kornman, B.A. (2002). Waardering voor de Westerschelde: voorstel voor beoordelingscriteria gebaseerd op inventarisaties van de ecologische toestand, gebruik, beleid en beoordelingsmethoden. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002.53. RIKZ: Middelburg. 93 pp.
Part of: Rapport RIKZ = Report RIKZ. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): s-Gravenhage. ISSN 0927-3980, more

Available in  Authors 

Keywords
    Environmental assessment; Evaluation; Methodology; Water policy; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Project Top | Authors 

Authors  Top 
  • Graveland, J.
  • Dauwe, B., more
  • Kornman, B.A., more

Abstract
    Presenteert de resultaten van een verkennend onderzoek naar een set beoordelingscriteria die kan worden gebruikt bij het beantwoorden van beleids- en beheersvragen rond de Westerschelde. Het onderzoek richtte zich op drie belangrijke aspecten m.b.t. de Westerschelde: veiligheid voor overstroming, toegankelijkheid van de Scheldehavens en natuurlijkheid. Voor het afleiden van beoordelingscriteria werden inventarisaties uitgevoerd van: de ecologische toestand van de Westerschelde en het gebruik van het natuurlijke systeem; de beleidsdoelen; beoordelingskaders voor natuur en water; en selectiecriteria, mate van betrouwbaarheid, meetbaarheid e.a.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors