IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Verbeteren van het SCALWEST model: eindrapport deel 1
Dam, G.; Jansen, M. (2002). Verbeteren van het SCALWEST model: eindrapport deel 1. Royal Haskoning: Rotterdam. 54 pp.

Available in  Authors 

Keywords
    Models; Water motion; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water
Author keywords
    SCALWEST

Project Top | Authors 

Authors  Top 
  • Dam, G., more
  • Jansen, M.

Abstract
    Rijkswaterstaat ontwikkelt waterbewegingsmodellen voor beheersproblemen en beleidsvragen. De stromingsmodellen zijn afgeregeld op de waterstanden en debieten in de hoofdgeulen. De waterbeweging in het intergetijdengebied is nooit verder afgeregeld omdat dit van minder belang is voor de grootschalige waterbeweging. Echter, om de beheersproblemen en beleidsvragen op het gebied van ecologie, morfologie en veiligheid te kunnen beantwoorden is een goede reproductie van de waterbeweging (met name stroomsnelheden) in het intergetijdengebied nodig. Tijdens dit onderzoek is in de eerste fase, het SCALWEST 1996 model zo optimaal mogelijk afgeregeld voor het intergetijdengebied en in de tweede fase is een nieuw SCALWEST 2000 model gemaakt. Tijdens de tweede fase is bij de afregeling van het intergetijdengebied zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de kennis is die opgedaan is tijdens de eerste fase.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors