IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Voedselecologie en gedrag van overwinterende watervogels langs de Zeeschelde: een methodologische studie
Van Ryckegem, G.; De Regge, N.; Van den Bergh, E. (2006). Voedselecologie en gedrag van overwinterende watervogels langs de Zeeschelde: een methodologische studie. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2006.28. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel.
Part of: Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. ISSN 1782-9054, more

Available in  Authors 
Document type: Scientific report

Keywords
    Aquatic birds; Feeding behaviour; Migratory species; Overwintering; Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]; Brackish water; Fresh water

Authors  Top 
  • Van Ryckegem, G., more
  • De Regge, N., more
  • Van den Bergh, E., more

Abstract
    Het rapport begint, na een algemene inleiding, met een inventarisatie van de huidige kennis betreffende vijf watervogelsoorten in de Zeeschelde. Welke datasets zijn voorhanden die de huidige kennis van watervogels ondersteunen en wat weten we over de soorten. Hiervoor wordt voor elke soort een samenvatting gegeven over de huidige kennis betreffende hun overwinteringsstrategie en voedselecologie in het algemeen en specifiek voor de Zeeschelde. In een volgend hoofdstuk schetsen we de veelheid aan kennisleemten en formuleren we de bijhorende relevante beleidskaders. Vervolgens benaderen we de vraagstelling door een uitvoerige beschrijving te geven van de onderzoekstechnieken die mogelijk kunnen ingezet worden om een antwoord te formuleren op de kennishiaten. Tenslotte worden een aantal onderzoeksstrategieën geformuleerd met beslissingsdiagrammen om tot de best toepasbare methode te komen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors