IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Kaderrichtlijn Water: de vaart erin! De Europese Kaderrichtlijn Water en gemeenten
(2005). Kaderrichtlijn Water: de vaart erin! De Europese Kaderrichtlijn Water en gemeenten. Provincie Zeeland: Middelburg. 18 pp.

Available in

Keywords
    Marine; Brackish water; Fresh water

Abstract
    De Europese Kaderrichtlijn Water: wat gaat die de komende jaren allemaal betekenen voor gemeenten? Het waterbeleid is volop in beweging. Water vraagt meer ruimte, wateroverlast willen we voorkomen, de waterkwaliteit moet beter en de bronnen voor ons drinkwater houden we graag schoon. De gevolgen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) beginnen voor gemeenten duidelijk te worden. Het nieuwe waterbeleid zal onder andere invloed hebben op de gemeentelijke ruimtelijke ordening, het milieubeleid en de investeringen in riolering. De lijnen waarlangs de financiering van het nieuwe waterbeleid gaat lopen, worden nú besproken en in 2009 vastgesteld. Daarom is het belangrijk dat gemeenten actief deelnemen aan dit debat. De Kaderrichtlijn Water is opgesteld om te werken aan een goede waterkwaliteit en ecologische toestand. Deze brochure is speciaal geschreven voor gemeenteambtenaren, gemeentebestuurders en raadsleden. Als handreiking bij de implementatie van de Kaderrichtlijn in het gemeentelijk beleid, toegespitst op de belangrijkste taken van gemeenten. Water staat de komende jaren op de agenda van elk gemeentebestuur. Belangrijk daarbij is de essentie van de KRW: de Europese doelstellingen zijn resultaatsverplichtingen.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top