IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Windenergie op de Noordzee: een maatschappelijke kosten-batenanalyse
Verrips, A.; de Vries, H.; Seebregts, A.; Lijesen, M. (2005). Windenergie op de Noordzee: een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Centraal Planbureau: 's-Gravenhage. ISBN 90-5833-232-2. 173 pp.

Available in  Authors 
Document type: Final report

Keywords
    Offshore structures; Socioeconomic aspects; Wind power; ANE, Netherlands, Dutch Continental Shelf [Marine Regions]; ANE, North Sea [Marine Regions]; Marine
Author keywords
    windenergie; windparken; duurzame elektriciteit; KBA; windturbines; windenergie op zee; biomassa; meestoken; bijstoken; CO2<; sub>; emissiehandel

Authors  Top 
  • Verrips, A.
  • de Vries, H.
  • Seebregts, A.
  • Lijesen, M.

Abstract
    Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken hebben het CPB en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) een maatschappelijke kosten-batenanalyse (KBA) uitgevoerd van het plaatsen en in gebruik nemen van windparken op de Noordzee. Uit de analyse blijkt dat maatschappelijk rendabel investeren in windenergie op zee een zeer geleidelijke capaciteitsopbouw én een stringent internationaal klimaatbeleid vereist. Het voor 2020 aanleggen van windparken in zee met een totale omvang tot 6000 MW blijkt in alle geanalyseerde scenario’s, varianten en hierop toegepaste gevoeligheidsanalyses maatschappelijk onrendabel te zijn. In een variant met een meer gefaseerde aanleg van windparken wordt in het zogenaamde Strong Europe-scenario (stringent klimaatbeleid) het negatieve saldo van kosten en baten beperkt. Bij wat gunstiger veronderstellingen rondom kostendalingen in de tijd, hogere brandstofprijzen, hogere CO2-emissiehandelprijzen of een wat lagere disconteringsvoet kan deze variant in de plus komen. Bij het ontbreken van een stringent internationaal klimaatbeleid bieden de te verwachten wereldmarktprijzen van olie de komende decennia onvoldoende perspectief om windenergie op zee rendabel te maken. Naast windenergie op zee zijn ook andere bronnen van duurzame elektriciteit in de analyse betrokken. Op basis van een bedrijfseconomische afweging is alleen windenergie op land en, na 2010, het bijstoken (vergassen) van biomassa in gascentrales te prefereren boven windenergie op zee. De meeste andere duurzame technologieën, waaronder het meestoken van biomassa in kolencentrales, zijn minder rendabel.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors